Het project

 • Locatie:

  Tiel

 • Opdrachtgever:

  Gemeente Tiel

 • Jaartal project:

  2015

 • Jaartal realisatie:

  2016

 • Werkzaamheden:

  Ontwerp / Technisch ontwerp

Spoorsingel

De Spoorsingel ligt ingeklemd tussen de spoorlijn en de naoorlogse buurt De Bomenbuurt en heeft altijd dienst gedaan als volkstuinencomplex. Het gebied maakt onderdeel uit van de wateropgave voor Tiel Oost en wordt de komende jaren heringericht. Binnen het plangebied moet een waterpartij, voor de retentie van water uit de directe omgeving, en een langzaamverkeersroute worden ingepast. Daarnaast is het gebied in de toekomst van grootbelang als groene recreatieve parkruimte voor de aanliggende woonwijken.

Puur Landschap heeft het ontwerp en technisch ontwerp gerealiseerd samen met de Gemeente Tiel, Waterschap Rivierenland en direct omwonenden. Het ontwerp behelst een centrale watergang als verbindend element in het nieuwe park. In de waterpartij liggen drie eilanden met bijzondere bomen en speelvoorzieningen. De eilanden zijn zo gesitueerd dat ze in directe verbinding staan met diverse routes naar de aanliggende woonwijken. De langzaamverkeersroute loopt, samen met een wandelpad, gebundeld direct achterlangs de bestaande woningen. Het park bestaat hoofdzakelijk uit bloemrijk gras, op de speeleilanden ligt intensief onderhouden gazon. In de zuidzijde van de watergang ligt een plasdrasberm dat enerzijds doormiddel van rietbegroeiing de lengterichting van het park accentueert en anderszijds veiligheid biedt voor jonge kinderen.

Projecten

Puur Landschap ondersteunt u graag met uw project op het gebied van landschapsarchitectuur, stedelijk ontwerp en projectmanagement / Heeft u vragen of wenst u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.

Puur Landschap
Landschapsarchitectuur, Stedelijk ontwerp & Projectmanagement

Adres

Seltershof 13, 6721 AT, Bennekom

Telefoon

+31(0)611199558